2021-10-26

[mån. 1 november 2021] Underhållsarbete nätverk / [Mon. November 17th 2021] Network maintenance, scheduled 1 month ago

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 1 november 2021.

Följande system påverkas:

  • Delade system
  • Webbhotell
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (Gör det själv)

Vi kommer att genomföra underhållsarbete på nätverket. Vi förväntar oss minimal påverkan på tjänster under perioden.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-11-01 04:00
Avslut (senast): 2021-11-01 06:30


We will be performing a system maintenance on 2021-11-01 03:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • Shared systems
  • Webhosting
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (DIY)

We will perform network maintainance. We expect minimal disruption to our services.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-11-01 03:00:00 UTC
Latest finish: 2021-11-01 05:30:00 UTC