2021-10-29

Managed Servers Problem med hårdvarunod för Managed Server

Vi har problem med en hårdvarunod tjänsten Managed Server som påverkar de servrar som kördes på noden.

Vi arbetar på att ha problemet löst så snart som möjligt och att alla servrar ska börja svara igen.

Uppdatering 11:52 - Alla servrar som kördes på den aktuella noden har startats upp på andra noder. Vi går igenom och undersöker om någon av servrarna har några problem efter avbrottet.

Uppdatering 12:20 - Vi har gått igenom de påverkade servrarna och kollat efter problem efter avbrottet. Det vi kollat igenom ser OK ut. Om det skulle vara så att problem upplevs med en server som påverkades av avbrotten så vänligen kontakta vår support så undersöker vi problemet så snart som möjligt.

Vi kommer att analysera varför hårdvarunoden fick problem se över om några åtgärder behöver vidtas innan vi börjar lägga servrar på den noden igen.