2019-03-04

Oderland Backup Underhållsarbete på cloudbackup4/6

Vi utför underhållsarbete på cloudbackup4 och cloudbackup6 just nu vilket betyder att det inte går att återställa data från den servern för tillfället. Vi beräknar att arbetet kommer vara färdigt senast kl 17:30 2019-03-04.

2019-03-04 17:20: Båda backupservrarna är nu online igen.