2022-05-12

Uppgradering operativsystem / Operating system upgrade, scheduled 5 days ago

[Swedish Version]

Uppgradering av operativsystem

  • Server: box01.oderland.com, butsu.oderland.com
  • Planerad starttid: 2022-05-12 00:01 (CET)
  • Planerad sluttid: 2022-05-12 01:00 (CET)
  • Tjänster som påverkas: Samtliga på servern.

Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för servern listad ovan. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kan samtliga tjänster på servern vara svåra att nå.

Uppdatering: uppgradering av butsu gick som den skulle utan några problem. Uppgraderingen av box01 tog längre tid än förväntat. Nästan alla konton/hemsidor var uppe och fullt fungerande vid 01:30. Uppgraderingen och underhållet var slutförda strax innan kl 03:00.


[English Version]

Operating system upgrade

  • Server: box01.oderland.com, butsu.oderland.com
  • Planned starting time: 2022-05-12 00:01 (CET)
  • Planned end time: 2022-05-12 01:01 (CET)
  • Services involved: All services on the server.

We will perform a operating system upgrade on the server noted above. The upgrade will take between 30-60 min and during that time the services will be affected.

Update: the upgrade of butsu went as planned and without any problems. The upgrade of box01 took a longer time than expected. Almost all websites/accounts were up and fully operational by 01:30. The rest of the upgrade and maintenance was complete by 03:00.