2022-05-09

uzume.oderland.com Omstart uzume

Vid ett rutinunderhåll av servern stötte vi på ett problem som gjorde att vi blev tvungna att starta om servern. Vi övervakar omstarten och driften därefter för att se så inget oväntat inträffar.

Uppdatering 12:32: Servern fungerar normalt igen efter omstarten. Vi har även kontrollerat databaserna på servern och även dessa ska fungera normalt.