2022-05-12

Omstart av box01.oderland.com, scheduled 4 days ago

Servern behöver startas om för att applicera en ny nätverkskonfiguration.

Uppdatering: Omstart klar.