2019-03-06

Omstart på grund av underhåll på premium9, premium12 och isora, scheduled 2 years ago

På natten mellan sjätte och sjunde mars så kommer följande servrar att startas om på grund av underhållsarbete: premium9.oderland.com, premium12.oderland.com och isora.oderland.com

Nedtiden bör max vara i 15 minuter vid omstart.

[01:38] Servrarna ska nu vara uppe igen.