2019-03-07

Omstart på grund av underhållsarbete på baku.oderland.com, scheduled 2 years ago

Servern baku.oderland.com kommer att startas om vid 01:30 den 8:e mars på grund av underhållsarbete.

Nedtiden bör max vara 15 minuter vid omstart.

[01:33] Servern är nu uppe igen.