2019-03-07

Underhållsarbete på cloudbackup2.oderland.com, scheduled 2 years ago

Vi utför underhållsarbete på cloudbackup2.oderland.com vilket beräknas ta 2-6 timmar. Under den tiden kommer det inte vara möjligt att ta nya backuper eller återställa från existerande.

2019-03-11 10:53: Arbetet är nu slutfört.