2019-03-08

Underhållsarbete premium14.oderland.com, scheduled 2 years ago

Vi kommer utföra underhållsarbete på servern premium14.oderland.com vilket gör att servern kommer vara offline i upp till 15 min.

2019-03-08 23:12: Arbetet är klart och gick bra.