2019-03-08

Underhållsarbete premium16.oderland.com, scheduled 2 years ago

På grund av underhållsarbete på premium16.oderland.com så kommer servern vara offline i max 15 min.

2019-03-08 23:12: Arbetet är klart och gick bra.