2019-03-18

Oderland Backup Underhållsarbete cloudbackup2.oderland.com

Vi utför just nu underhållsarbete på cloudbackup2.oderland.com vilket betyder att servern inte är tillgänglig för backuptagning eller återställningar.

Arbetet beräknas vara färdigt någon gång innan kl 17:00 2019-03-18.