2019-03-18

Oderland Backup Problem med backupserver cloudbackup2.oderland.com

Vid felsökning med leverantör så inträffade ett problem som orsakar att cloudbackup2.oderland.com inte går att nå för tillfället. Vi undersöker och försöker återställa funktionaliteten så fort som möjligt!

Efter undersökning från vårt håll så fick vi igång det vid cirka 23:20. Problemet ska nu vara avhjälpt och vi undersöker vad vi kan göra för att förebygga driftavbrott.