2019-05-06

premium10.oderland.com Akut omstart av premium10.oderland.com

Vi kommer inom kort göra en omstart av premium10.oderland.com för att förhoppningsvis få bukt med belastningen på servern.

[16:38] Servern ska nu vara uppe igen. Vi kommer att fortsatt övervaka belastningen.