2019-05-23

Underhåll domänsystem / Maintenance domain management system, scheduled 2 years ago

Ett systemunderhåll för domänhanteringssystemet är planerat den 25:te maj 2019 mellan 9:00 - 13:00.

Följande system påverkas:

  • Domänhantering - Registrering, förnyelse, uppdateringar (Samtliga toppdomäner förutom .se/.nu/.fi)

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2019-05-25 09:00
Avslut (senast): 2019-05-25 13:00


We will be performing a system maintenance on 2019-05-25 07:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • Domain management - Registrations, renewals, modifications (All domain extensions except .se/.nu/.fi)

All other services will remain unaffected during this maintenance window.

Maintenance details:
Earliest start: 2019-05-25 07:00:00 UTC
Latest finish: 2019-05-25 11:00:00 UTC