2019-06-03

Oderland Backup Driftstörning på cloudbackup2.oderland.com

Vi undersöker ett problem med att vissa backupkörningar inte har genomförts på cloudbackup2. Servern kommer vara otillgänglig under tiden som arbetet pågår.

2019-06-03 14:28: Backuper ska nu köras som vanligt igen.