2019-07-08

Oderland Backup Underhållsarbete på cloudbackup6.oderland.com

Vi utför just nu underhållsarbete på cloudbackup6.oderland.com vilket innebär att backuper som finns på den servern för tillfället inte går att återställa. Arbetet beräknas inte pågå längre än till kl 14:30.