2019-07-15

itoku.oderland.com Omstart av itoku.oderland.com

Vi kommer starta om itoku.oderland.com vilket kommer orsaka lite nertid, borde inte bli mer än 10 min.

00:17: Tog lite längre tid än planerat men nu är det färdigt.