2019-07-22

Underhållsarbete ox.oderland.com (webbmail) / Maintenance ox.oderland.com (webmail), scheduled 2 years ago

Ett systemunderhåll för webbmailen (ox.oderland.com) är planerat 22 juli 2019 mellan 14:30 - 17:30.

Följande system påverkas:

 • Samtliga system på ox.oderland.com
  • Webbmail
  • Kalender
  • Kontakter
  • Exchange-synkronisering

Våra andra gränssnitt för webbmail kommer att fungera som vanligt, mer information finns på länken nedan.
https://www.oderland.se/support/artikel/hur-satter-jag-upp-mitt-e-postkonto/

17:30: Underhållet kräver ytterligare tid och underhållet förlängs, uppdateringar kommer så snart status ändras.
18:40: Underhållet pågår fortfarande, för många går det nu att logga in, dock fungerar inte alla funktioner, vi håller på och jobbar på att återgå till full funktionalitet.
22:15: Ändringar för databasen efter uppgraderingen som gjorts håller just nu på att slutföras. Detta görs i steg och efter att databasen som påverkar din domän blivit uppdaterad ska full funktionalitet vara återställd. Vi ber om ursäkt att vi varit tvungna att utöka underhållsperioden och eventuella problem detta medfört.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2019-07-22 14:30
Avslut (senast): 2019-07-22 17:30


We will be performing a system maintenance on 2019-07-22 12:30:00 UTC.

The following services may be affected:

 • All systems under ox.oderland.com
  • Webmail
  • Calendars
  • Contacts
  • Exchange synchronization

Our other webmail interfaces will be available, for more information use the link below.
https://www.oderland.se/support/en/artikel/how-do-i-log-in-to-my-web-mail/

15:30 UTC: Maintenance period extended. Updates will follow when available.
16:40 UTC: The maintenance is still in progress, many users are now able to log in again, however, all functions are not yet working. We are working towards restoring full functionality
20:15 UTC: A database migration script from the update that has been made is now in progress. This is done gradually and as soon as the database responsible for your domain has been updated, we expect full functionality to be restored. We apologize for the extension to the maintenance period and any inconvenience caused.

Maintenance details:
Earliest start: 2019-07-22 12:30:00 UTC
Latest finish: 2019-07-22 15:30:00 UTC