2019-08-14

Förändring av nätverkskonfiguration, scheduled 2 years ago

Vi kommer genomföra ett par förändringar i nätverket vilket kan medföra kortare störningar.

Arbetet är utfört och pågick mellan ca 00 - 06. Det kan ha varit mindre avbrott under den tiden.