2019-08-21

Underhåll på nätverk, scheduled 2 years ago

Vi kommer att göra förändringar på det centrala nätverket vilket kan medföra kortare nedtider under natten.

För de mer insatta beror nedtiderna på att nätverket kommer att konvergera ett antal gånger och detta kommer medför att ett tiotal paket kommer tappas per tillfälle.