2019-08-27

Mindre underhåll på Managed Server, scheduled 2 years ago

Vi kommer öka prestandan för ett antal Managed Server mellan 2019-08-27 23:59 och 2019-08-28 02:00. Detta kommer innebär att sidorna är oåtkomliga 1-2 minuter vid underhållet.