2019-08-28

Mindre underhåll på Managed Server - del 2, scheduled 2 years ago

Vi kommer öka prestandan för ett antal Managed Server mellan 2019-08-28 23:59 och 2019-08-29 02:00. Detta kommer innebär att sidorna är oåtkomliga 1-2 minuter vid underhållet.